Hovawarte vom Brucker Land

                           ( VDH - FCI ) im Rassezuchtverein für Hovawarthunde e.V. RZV